תרמת
תרמת
גולש חדש   |   שכחתי סיסמה הרשמה זכור אותי הרשמה
תרומות תרומות התחבר
תרומות
מנהל עמותה לחץ כאן
כל בדרכים לתרום
תרומות תרמת תרומות


תנאי שימוש אתר תרמת
ברוכים הבאים לאתר תרמת. האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת אם.אר.פי.בי.אס.די בע"מ (למען הנוחות תיקרא: "הנהלת האתר"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
תקנון האתר נערך בלשון זכר ואולם הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.


מהות האתר
1. תרמת הנו אתר המיועד להעביר תרומות לעמותות וארגונים הקיימים שלא למטרת רווח באמצעות צפייה בפרסומות ומענה לשאלון.
2. במידה והגולש יצפה בפרסומת במלואה ויענה על השאלון המצורף באופן מלא וללא טעויות אזי תועבר בשמו תרומה לעמותה / ארגון.
3. התרומה תועבר לעמותה / ארגון ע"י המפרסם באתר באמצעות החברה בהתאם לסכום התרומה המופיע בצמוד לפרסומת ובכפוף להסכם בין המפרסם ובין הנהלת האתר.
4. האתר הוקם מתוך מטרה לסייע לעמותות בגיוס מימון לצורך הבטחת פעילותן וכן לספק לגולשים זירה בה ניתן לתרום למטרות חברתיות בהתאם להעדפת הגולש וללא צורך בהוצאה כספית אישית אלא בהסתמך על השקעה מזמנו של הגולש בלבד.
5. בעשותך שימוש באתר בהתאם להוראות ההפעלה המופיעות באתר הנך תורם לעמותה שאתה בוחר ולה בלבד.
6. הנהלת האתר מתחייבת להעביר את מלוא סכום הכסף המפורט בעבור הצפייה בפרסומת לידי העמותה הנבחרת בכפוף לסכום התרומה המצוין בצמוד לפרסומת.


התכנים באתר
7. התכנים באתר תרמת עשויים לכלול חדשות, סקירות, מאמרים, גלריות תמונות, פורומים, שירותים, פרסומות ומידע נוסף. תכנים אלו יכול ויועלו ע"י הנהלת האתר ו/או באמצעות צדדים שלישיים לרבות חברות מסחריות או גולשים באתר.
8. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
9. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
10. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו בתרמת על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 

מידע הנמסר ע"י המפרסמים בתרמת
11. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, לרבות בפורומים, תגובות, מודעות או בכל מדור אחר באתר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.


הגבלות על שימוש באתר
הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים והמפרסמים באתר מתחייבים בזאת:
12. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
13. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות  ובאמירות מגונות.
14. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
15. להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק.
16. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
17. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
18. לא להטריד גולשים בפורום, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
19. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
20. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
21. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
22. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
23. לא לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.
24. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר תרמת.
25. לא להשתמש בשירותים של תרמת לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
26. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
27. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
28. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
29. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
30. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
31. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
32. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
33. לא לבצע כל פעולה העשויה להיחשב כהפרה של אחת ההתניות בסעיף זה לרבות כל פעולה העלולה להטעות את המערכת הסטטיסטית של האתר ובכלל זה ניסיון לצפות בפרסומת יותר מפעם אחת מאותו IP.


פרסומות
34. תרמת הנו אתר הכולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
35. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
36. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בתרמת. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
37. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בתרמת יסוכמו ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות בתרמת או ירכשו באמצעותן.

 

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

38. אתר תרמת גובה מהעמותות עמלה בסך 4.5% מגובה התרומה בכרטיס השראי  ( הכולל- עמלת תפעול, חברות אשראי ושירותי סליקה)

 

ידיד העמותה ובלוג לגולש ולמפרסם

39. הופעה של הגולש באתר בתור ידיד העמותה ובבלוג הפרטי  הינה ברירת המחדל בהרשמת הגולש לאתר ובכך מראה כי הגולש נתן את הסכמתו, בכל עת יוכל לשנות זאת הגולש ע"י כניסה לשטח האישי שלא ולחיצה על הכפתור המתאים
גישה לאתר תרמת
40. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם יותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
41. במידה והנהלת האתר תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש וסיסמת הגישה יהיו אישיים ולא ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר.
42. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.


קישורים
43. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בתרמת יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מתרמת קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא בתרמת קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.


קניין רוחני
44. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתרמת לרבות השם וסימני המסחר של תרמת ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים הקשורים עם הנהלת האתר בהסכמים כאלו ואחרים.
45. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.
46. בתרמת עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי ו/או להנהלת האתר.
47. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
48. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
49. כל מסירת מידע המיועד לפרסום בתרמת יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף לתרמת ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.


אחריות הנהלת האתר
50. השירותים והמידע הניתנים בתרמת ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
51. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או להודעות שיפורסמו בתרמת תהיה היענות. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי היא אינה יכולה לצפות אילו תגובות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן לא תשא באחריות כלשהי לתגובות הללו לרבות זהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי הגולשים.
52. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-תרמת על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. הנהלת האתר אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-תרמת על-ידי צדדים שלישיים.
53. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי תרמת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.


חסימת גישה
54. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה באם יהיו כאלה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
55. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.


שיפוי
56. כל הגולש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תמיכה טכנית
57. הנהלת האתר אינה מספקת תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.


מחיקת מידע
58. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לרבות חומר המיועד לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
59. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
60. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
61. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
62. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
63. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
64. השירותים בתרמת ניתנים לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.


דין ומקום שיפוט
65. על השימוש בתרמת יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
66. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
67. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
 תרמת
עמותות  |  תרומות  |  שאלות נפוצות  |  כתבו עלינו  |  מכתבי תודה
עמותות נבחרות:   מכון מאיר  |  אלוט  |  גג לחיות  |  גדולים מהחיים  |  איזי שפירא  |  וראייטי  |  מאיר פנים
תנאי שימוש  |  על הרעיון
תרמת